Aylık Arşiv: Eylül 2011

Samsun EMO İnternet Sansürü Paneli

Samsun EMO İnternet SansürüElektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi yeni hizmet binasının açılış töreninde İnternet, sansür ve filtreler konusunda bir oturum gerçekleşti. Biz de oturumda filtreler konusunda bir sunum gerçekleştirdik. Ayrıca Mustafa Akgül hocamız da Türkiye’de İnternet ve sansürün serüveni özetleyen bir sunum yaptı. Samsun EMO Yeni Hizmet Binası Açılışı İnternet Sansürü Oturumu

EMO ve TMMOB yöneticileri, oda üyeleri, EMO Genç üyesi mühendislik öğrencilerinin ilgiyle dinlediği bir oturumdu. Konuya dikkat çekmek için iyi bir fırsat oldu.

Keşke başka kentlerde de böyle etkinlikler yapabilsek..

 

Sayın Tayfun Acarer, pardon?*

Özgür Uçkan

Beni son zamanlarda en çok eğlendiren haber, BTK Başkanı Sayın Tayfun Acarer’in, 22 Şubat 2011 tarihinde yayınlandığından beri ulusal ve uluslararası tepkilerin odağında olan, devlet eliyle zorunlu merkezi filtre kararını eleştirenlerin “pardon” demesini istemesi oldu! Açıklama şöyle: ”Herkesi içermeyen, tamamen tercihe bağlı bir şey sansür olarak, sansür kelimesiyle ilişkilendiriliyorsa, Türkçe anlamlar konusunda oturup düşünülmesi lazım. Bu kadar eleştiri yapanlar 22 Kasım’da ne diyecekler merak ediyorum. Uygulama başladığı zaman ne diyecekler çok merak ediyorum ama ‘pardon’ demek de bir meziyettir.” (http://www.ntvmsnbc.com/id/25244357/

BTK’nın ilk kararı, yani herkesi dört farklı profilden birine girmeye zorlayan merkezi filtre uygulaması madem sansür değildi, BTK niçin bu kararı revize eden ve profil sayısını ikiye indirerek tercihe bağlayan bir taslak daha yayınladı?  Sonra niçin bu taslak kararı 10 gün süreyle kamuoyunun görüşüne açtı? Bir çok kişi ve kuruluş görüş gönderdi, bunların bir kısmı medyada da yayınlandı. BTK niçin bu görüşlerin değerlendirmeye alınıp alınmadığını, nihai kararın resmi olarak neye benzediğini açıklamaya dahi tenezzül etmeden test sürecinin başladığını açıkladı?
Hukukçulara göre, resmi olarak ilkini ortadan kaldıran herhangi bir karar yayınlanmadığına göre, 22 Şubat tarihli resmi kararın yürürlüğe girmiş olması gerekiyor. BTK Başkanı Tayfun Acarer’e bakarsanız, taslak kararda sözü edilen test süreci başlamış bulunuyor!
Sayın Acarer, herhangi bir sözlükte “sansür” kelimesine bakarsa, yayınların önceden denetlenmesi ve yayımının izne tabi olması anlamına gelen bu kelimenin 22 Şubat kararına tam olarak uyduğunu görecektir. Yeni revizyon kararlarında içerikleri devlet eliyle denetlemeyi sürdürme ısrarından dolayı da örtülü ve kısmi sansürden söz edilebileceğini savunan çok kişi vardır.
Madem bir önceki kararları sansür değildi ve öyle olmadığını aylarca savundular, o halde niçin kararlarını değiştirdiler ve herkesi merkezi bir şekilde bir profile sokmak ısrarından vaz geçtiler? Sayın Acarer, sorumlu bir yönetici olarak önce bu soruya cevap vermelidir. Bu geri adımın arkasında ciddi kamuoyu baskısının, sokak protestolarının, demokratik zorun ve uluslararası toplumun tepkisinin bulunup bulunmadığını açıklamalıdır. Daha sonra, yetkisiz bir kurum tarafından alınan hukuki geçerliliği kuşkulu bu yeni anti-demokratik karara dair eleştirileri yanıtlamaya başlamalıdır. Hukuk devletlerinde böyle yapılır.
Ben Sayın Acarer’e “pardon” demek isterim, ama sonunda bir soru işaretiyle: Pardon?
Yazı *http://sansuresansur.blogspot.com/2011/09/sayn-tayfun-acarer-pardon.html# adresinde yayınlanmıştır

XVI. Türkiye’de İnternet Konferansı Katılım Çağrısı

Türkiye’de İnternet Konferanslarının 16.’sı İzmir’de düzenleniyor. Konferansta bu yıl “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, Mahremiyet, “İnternet ve Demokrasi” ve “İnternet yasakları” konuları öne çıkacak.

Türkiye’de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl yapılan Türkiye’de İnternet Konferanslarının 16.sı 30 Kasım-2 Aralık 2011 tarihlerinde İzmir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Konferansta bu yıl “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, Mahremiyet, “İnternet ve Demokrasi” ve “İnternet yasakları” konuları öne çıkacak. Ayrıca Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacak.

İnet-tr Yürütme Kurulu konferansa etkin katılım için çağrı yayınladı. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılımda bulunulabiliniyor. Konferans kayıt olan dinleyicilere açık olacak.

Çağrıda duyurulan Konferansın Ana Konuları şöyle
*Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
*Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
*Sosyal Ağlar ve İnternet’in Sosyal Boyutları
*Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
*Sosyal Ağlar ve Eğitim
*Yeni Medya
*İnternet Yasakları, Sansür ve zararlı içerik
*Fikri haklar, Sayısal Ürünlerin Paylaşımı
*Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Veriler
*İnternet Yönetişimi ve STK’lar
*Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
*Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
*E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
*Acık Veri; Açık Devlet
*Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları
*İnternet’in yasal boyutları*İnternet ve Medikal Bilişim
*E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
*E-Tarım, e-Çevre, e-Ulaşım
*E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
*Bilgi/Medya Okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
*E-is, M-iş ve Yeni Ekonomi
*Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
*Telekomda Serbestleşme, Düzenleyici Yapılar
*Çocuklar için Güvenli İnternet
*Elektronik Yayıncılık ve Basın
*E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
*Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
*Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar
*İnternet’te Güvenlik; Virus, Spam, Bireysel Savunma
*Yeni Internet teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
*Elektronik İmza
*İnternet ve Sanat
*İnternet’te Türkce kullanımı ve İçerik
*Dünyada ve Türkiye’de İnternet altyapısı
*Web 2.0, Web 3.0 ve Nesnelerin İnterneti
*Semantic Web
*Hesaplama ve Tarama Motorları
*İnternet ve Reklamcılık
*Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
*Digital Activisim
*IPTV
*VoIP

Konferansa katılım koşulları http://inet-tr.org.tr/inetconf16/ adresinden ayrıntılı olarak öğrenilebilinir. Başvurular için son tarih ise 1 Kasım 2011.