Aylık Arşiv: Nisan 2011

Assange’ın Felsefesi ve Tezgah Kuramı

Julian Assange’ın bu kitapta yer verdiğimiz üç yazısının bahsettiği konular farklı farklı da olsa, yan yana koyduğumuzda Assange’ın kültürel arkaplanı ve dünyaya bakışı hakkında genel bir fikir edinebiliyoruz. Bu kısa değerlendirmede, bu yazılardan çıkan sonuçları özetleyeceğiz. Hemen ilk gözlemlerimizle başlayalım.

Sonraki Sayfa »

Tarihin Gözleri

tarihingozleri

Öteden beri kamera, ayrıcalıklı bir konumun, enteresan görüntülere yönelen korunaklı ve müstehçen bir hevesin göstergesi sayılıyordu. Meslekleri kutsal görülen savaş fotoğrafçısı gazeteciler bu zaafiyetlerden muaf daha özel bir kesimdi. 2011 yılının Arap isyanlarına katılan insanların bir eylem aracına dönüştürdüğü kameralar ise, bu iki ayrıcalığın beraberce yıkılışını işaret ediyor. Dünya, uzaklarda yaşananlara tanıklık etmek için belki gazetecilere ihtiyaç duymayacağımız, tüm yurttaşların gazeteci olmasıyla bu kutsallıktan da sıyrılacağımız, dünya sokaklarını gözleyen kameraların ise mütecaviz, yabancı gözler olmaktan çıkıp dünya halklarının kendi gözleri olacağı bir noktaya doğru yaklaşıyor.

Sonraki Sayfa »